DSC_7431-bewerkt3

Experiences

Doelstelling

Oriëntatiemogelijkheden zijn een belangrijke pijler voor Leo in de toekomst. Veel werkgevers zijn bereid om hier hun medewerking aan te verlenen. Door middel van dit project experimenteren we met een module om de oriëntatiemogelijkheden bij werkgevers te koppelen aan individuen die hier gebruik van willen maken. Een online booking systeem waarin het individu een ‘experience’ in zijn gekozen branche of beroep kan boeken en daadwerkelijk in de praktijk een waardevolle ervaring kan opdoen. Hierdoor willen we inzicht krijgen in de effectiviteit van het organiseren van experiences met werkgevers, de aanpak van deze manier van aanbieden van experiences én manieren om deze benadering in een scale-up te betrekken.

In de verkenning voor Leo is nadrukkelijk geconstateerd dat het ontbreekt aan goede oriëntatie mogelijkheden. Naast de te ontwikkelen virtuele mogelijkheden is het van belang te experimenteren met een omgeving waarin concrete fysieke oriëntatie mogelijkheden worden geëtaleerd voor de ‘klanten’ van Leo.

Activiteiten

Met werkgevers worden experiences overeengekomen. Dit kunnen zijn: meeloopdagen, snuffelstages en werkervaringsplekken. De experiences module biedt vervolgens een soort marktplaats van deze mogelijkheden die aan de individuen binnen het bereik van Leo en zijn partners worden aangeboden. Dit is een unieke manier van samenwerken tussen diverse partijen en biedt veel mogelijkheden voor stakeholders binnen onderwijs en arbeidsmarkt.

Aanpak

  • Vaststellen omvang en bezetting pilotgroep
  • Afstemmen met deelnemers m.b.t. aanpak
  • Vaststellen aanpak
  • Vaststellen instrumenten
  • Uitvoeren activiteiten
  • Afstemming met werkgevers
  • Continu evalueren en bijstellen
  • Eindrapport opleveren met advies toekomstige aanpak

Penvoerder: Baandomein i.s.m. Baanschakel