Over Leo

Leo is een ontwikkelprogramma, geïnitieerd door de Provincie Limburg en haar partners. Het programma richt zich op het ontwikkelen van een aanpak voor het individu gericht op loopbaanondersteuning en leven lang ontwikkelen.

Onder ‘projecten’ vindt u informatie over de actuele projecten van Leo.

www.leo-loopbaan.nl is de website die bestemd is voor de primaire doelgroep van Leo, het individu.

Voor wie

Leo richt zich primair op het individu, de scholier, de student, de werkende of werkzoekende in Limburg. Daarvoor is de website www.leo-loopbaan.nl bestemd.

De website waarop u zich nu bevindt, is bestemd voor stakeholders, partners en geïnteresseerden.


Team

Projectteam

Joop Brusselers – Gilde Loopbaancentrum
Janneke Gardeniers – Provincie Limburg
Joost Hoedemakers – Zuyd Hogeschool
Ramon Niessen – Connexio B.V. (kwartiermaker)
Laurens-Jan Pubben – Bureau Tint
Ilonka Sinkeldam – Baandomein
Dirk Verhoeven – Arcus-Leeuwenborgh combinatie
Rob Widdershoven – Provincie Limburg

Begeleidingsgroep

Ron van Baden – FNV
Janneke Gardeniers – Provincie Limburg
Mark Hendriks – Limburgse Werkgevers Vereniging
Thijs Metsemakers – ROC Gilde
Ramon Niessen – Connexio B.V. (kwartiermaker)
Ronald Paulissen – ROC Zuid-Limburg
Rob Schwillens – UWV
Ilonka Sinkeldam – Baandomein
Jol Stoffers – Zuyd Hogeschool

Partners

Leo is een ontwikkelprogramma, geïnitieerd door de Provincie Limburg, met een open structuur. Dit wil zeggen dat partners voortdurend kunnen toetreden o.b.v. de doelstellingen van het programma en mogelijke projecten en/of activiteiten die bijdragen aan die doelstellingen.

Projectteam

VISTA college
Baandomein
Brightlands Smart Services Campus
LWV, Limburgse Werkgevers Vereniging
Provincie Limburg
ROC Gilde Opleidingen

Projectpartners

Baanschakel
Citaverde
FNV
Regitel
Servicepunt Leren & Werken
S-BB
SVO-PL
UWV
Voordeel & Vervolg
Zorg aan Zet
Zuyd Hogeschool

Supporting partners

Arbeidsmarktregio Zuid Limburg
Arbeidsmarktregio Midden Limburg
Arbeidsmarktregio Noord Limburg
MKB-Limburg
ZZP Nederland