De arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters vergeleken

Er zijn grote verschillen tussen de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters. Dit blijkt uit onderzoek waarin 49 bol3- en bol4-studierichtingen met elkaar zijn vergeleken. De huidige analyse hoopt een bijdrage te leveren aan gefundeerde en goede studiekeuzes.

Dit zijn de top vijf bol-studierichtingen met de meest gunstige arbeidsmarktpositie:

  1. Bol4 Operationele techniek
  2. Bol4 Verpleging en verzorging
  3. Bol4 Scheepvaart
  4. Bol4 Engineering (technicus)
  5. Bol3 Verpleging en verzorging

Meer weten over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters? Download hier het hele rapport.

Weet jij welke doorgroeimogelijkheden je hebt?

Vanuit het Basis onderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs kun je doorleren in de basisvorming. De basisvorming bestaat naast het praktijkonderwijs uit het vmbo, havo en vwo. Daarna volgen Secundair beroepsonderwijs (mbo) of Hoger onderwijs (hbo of wo).

Bij mij kun je terecht voor advies of hulp bij het kiezen van de juiste opleiding en ik bied ondersteuning tijdens je studie. Heb je vragen over de toekomst of weet je al wat je wilt? In beide gevallen help ik je graag.

Meer weten? Ga naar de website van Leren en Werken

Nederland in leerstand

De Nederlandse overheid ervaart het als zeer urgent een goed levenslang leren beleid te ontwikkelen dat onze kenniseconomie een impuls geeft. Daarbij staan twee aan elkaar gerelateerde vragen centraal:

  • Over welke competenties moet de (vergrijzende) Nederlandse beroepsbevolking beschikken?
  • Hoe kan de scholing en het informeel leren dat daarvoor nodig is worden gestimuleerd?

Lees verder

Klaar voor veranderend werk; Maak scholing en ontwikkeling vast onderdeel arbeidsvoorwaarden

Het arbeidsvoorwaardenoverleg 2019 biedt volop uitdagingen en kansen. We hebben te maken met een dynamische economie en een arbeidsmarkt die sterk in
beweging is, maar waarin tegelijkertijd veel vacatures
lang open staan. Grote verschuivingen zoals de energietransitie waar op korte termijn duizenden nieuwe banen zullen ontstaan, onderstrepen het belang van fit for the future. Werkgevers en werkenden zullen
samen stappen moeten zetten om daar succesvol op in
te kunnen spelen.

Rapport Leven Lang Leren: oog voor kansen

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft onderzocht welke mogelijkheden er voor de KB zijn op de Nederlandse markt van ‘leven lang leren’. Resultaat is het heldere rapport Leven lang leren: oog voor kansen (pdf) met daarin relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Ook voor bibliotheken biedt het rapport veel interessante aanknopingspunten: de geschetste trends zijn immers van belang voor alle bibliotheekorganisaties in het netwerk.

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2018; werken aan Employability

In dit rapport worden de resultaten van de Sociale Innovatie Monitor Limburg 2018 (SIML) gepresenteerd. Dit onderzoek naar sociale innovatie in Limburgse bedrijven werd van januari 2018 tot mei 2018 uitgevoerd door het Lectoraat Employability van Zuyd
Hogeschool en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) Universiteit Maastricht, in samenwerking met de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV).

Werkend perspectief voor de middengroep op de arbeidsmarkt

Er zijn drastische veranderingen gaande op de arbeidsmarkt. Door nieuwe technologieën veranderen beroepen en verdwijnen zelfs hele beroepsgroepen. Vooral de middengroep op de arbeidsmarkt lijkt op zoek te moeten naar ander werk. Kijk bijvoorbeeld naar de banken: sprak je vroeger met een baliemedewerker over je hypotheek, tegenwoordig gaat alles via internet. Daar zijn aanzienlijk minder mensen voor nodig. Medewerkers uit deze middengroep moeten beter uitgerust worden om verder te kunnen met hun loopbaan, die minstens tot 67 jaar gaat lopen. Dat maakt dat het voortdurend werken aan nieuwe competenties en kwalificaties van essentieel belang is. Belangrijk daarbij zijn permanente educatie (leven lang leren) en beleid gericht op het realiseren van employability.